Skattemiljarder i trafikpolitiken – till vilken nytta? En granskning av 2001 års infrastrukturproposition

Lars Hultkrantz Jan-Eric Nilsson Jan Owen Jansson Per Kågeson Carl Melin Åke Dahlberg Birgitta Swedenborg Staffan Widlert

Skattemiljarder i trafikpolitiken 341,4 KB PDF

Ger skattemiljarderna nytta för pengarna? Uppnås de mål man säger sig vilja uppnå med politiken? Denna bok belyser dessa frågor på ett viktigt politikområde, nämligen infrastruktur- eller trafikpolitiken. Ledande forskare och experter granskar 2001 års infrastrukturproposition som avsätter 364 miljarder kronor för satsningar på vägar och järnvägar fram till år 2015. Forskarnas slutsats är att propositionen innebär ett gigantiskt resursslöseri. I boken diskuteras också hur sådana ”politikmisslyckanden” kan undvikas i framtiden.