Är hushållen en outnyttjad resurs på elmarknaden?

Efterfrågeflexibilitet lyfts ofta som en del av lösningen på elmarknadens utmaningar. Men vad krävs för att hushåll ska anpassa sin energianvändning? Hur effektiva är prissignaler för att förändra invanda beteenden? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Mattias Vesterberg hushållens möjligheter och incitament att aktivt bidra till att lösa elmarknadens utmaningar.

Medverkande

David Bjurhall, ansvarig för pris- och regleringsfrågor, Ellevio

Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Mattias Vesterberg, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet

Anna Wolf, sakkunnig framtidens energisystem, Power Circle

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.