Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst

Tid och plats

Tisdag 10 mars 2020, 14:00–18:00
Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm

Den 26 januari 2020 fyllde Assar Lindbeck 90 år. För att fira det bjuder Institutet för internationell ekonomi (IIES) och SNS in till en halvdagskonferens om vilken roll forskare kan och bör spela i utformningen av ekonomisk politik.

Assar Lindbeck har under hela sin akademiska karriär bidragit till samhällsdebatten om hur vi ska utforma den svenska ekonomiska politiken. Han har också alltid poängterat att akademiker har en skyldighet att presentera sina forskningsresultat, men även att analysera olika politiska alternativ och komma med egna förslag. Ett lysande exempel är Lindbeckkommissionen som efter tre månaders arbete våren 1993 presenterade 113 reformförslag. Dessa fick stort genomslag i den politiska debatten och presenterades i Aktuellt som en ”fredlig statskupp”.

Samtalet tar avstamp i Lindbeckkommissionen med syftet att blicka framåt. Vilka utmaningar står Sveriges forskare och politiker inför?

Konferensen är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS.

Program och medverkande

Varför tillsatte jag Lindbeckkommissionen och skulle jag gjort det igen? Carl Bildt, f.d. statsminister
Forskningen – en bra researchavdelning för en reporter. Erik Fichtelius, f.d. Ekochef och Aktuelltreporter, tvåfaldig vinnare av Stora Journalistpriset
Lyssnar politikerna (fortfarande) på forskarna? Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, förvaltningsakademin vid Södertörns högskola
Panelsamtal och publikfrågor. Carl Bildt, Erik Fichtelius och Jenny Madestam
Har nationalekonomisk teori tillräcklig kontakt med verkligheten? Ekonomisk teori 4.0 för 2000-talet. Leif Östling, f.d. vd Scania och ordförande Svenskt Näringsliv
Panelsamtal och publikfrågor, med inledning av Assar Lindbeck. Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Anna Breman, vice riksbankschef, Torsten Persson, professor i nationalekonomi (IIES), Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet och Leif Östling

Anna Breman, vice riksbankschef, och John Hassler, professor i nationalekonomi, IIES, leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Antalet platser är begränsat.

Välkommen!