Återträff SNS Samhällsprogram: Samtal med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson

Seminarium Ons 19 februari 2020
Tid och plats

Onsdag 19 februari 2020, 17:00–19:30
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Välkommen till Samhällsprogrammets årliga återträff – ett tillfälle att träffa dina kurskamrater och stifta nya bekantskaper.

I år gästas vi av Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dan Eliasson är en erfaren myndighetschef i statsförvaltningen. Han var rikspolischef 2014 till 2018 och har även varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan.

MSB har en central roll för Sveriges krisberedskap och återuppbyggnaden av det civila försvaret. I samtalet tar vi bland annat upp betydelsen av en fungerande krisberedskap för sektorer som energi-, vatten-, och livsmedelsförsörjning. Vi diskuterar även vilka som är civilförsvarets största utmaningar.

Samtalet modereras av Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och programledare för Samhällsprogrammet.

Anmälan

Mötet vänder sig till Samhällsprogrammets alumner. Endast personliga inbjudningar.