Åtgärder för en effektivare polisorganisation

Mån 8 oktober 2018

Har omorganisationen av polisen lett till bättre förutsättningar för högre kvalitet i polisens arbete? Vilka förändringar krävs för att förbättra polisens utredningsresultat? Och hur kan polisen arbeta för att rekrytera och behålla medarbetare?

Det har gått tre år sedan de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen slogs ihop och bildade en myndighet. Statskontoret har utvärderat omorganisationen och fått i uppdrag att föreslå förbättringsåtgärder. Utredaren Erik Axelsson presenterar Statskontorets analys och förslag och sociologen Micael Björk, som under flera år har studerat polisen, kommenterar utifrån sin forskning.

Eva Årestad Radner, chef på rikspolischefens kansli, Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S föreningen inom Polismyndigheten och Johanna Mattsson, styrelseledamot, ST inom Polisen deltar också vid seminariet.

Medverkande

Erik Axelsson, utredare på Statskontoret och projektledare för Utvärdering av ombildningen av polisen
Micael Björk, docent i sociologi vid Göteborgs universitet
Johanna Mattsson, styrelseledamot, ST inom Polisen
Lars Modig, företrädare för Jusek och ordförande för Saco-S föreningen inom Polismyndigheten
Lena Nitz, ordförande Polisförbundet
Eva Årestad Radner, chef på rikspolischefens kansli

Samtalet modereras av Helena Blomquist, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla och gratis för medlemmar. Avgiften är 295 kronor exklusive moms för icke medlemmar och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 4 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!