Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Ons 25 januari 2017
Tid och plats

Onsdag 25 januari 2017, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Medverkande

I Konjunkturrådet 2017 medverkar Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande), Stefan Eriksson, docent och lektor vid Uppsala universitet samt Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Ylva Johansson,arbetsmarknads- och etableringsminister, kommenterar.

Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 590 kronor. I avgiften ingår ett ex av konjunkturrådsrapporten. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!