Pensionssystemets demografiska utmaningar

Seminarium 2018.06.19

Det nuvarande sättet att beräkna vår livslängd i det allmänna pensionssystemet underskattar systematiskt hur länge vi lever. Det gör att underskott uppstår och ackumuleras, som yngre generationer kommer att få betala. Är tiden mogen för en ny prognosmodell?

Medverkande

Edward Palmer, professor emeritus, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Yuwei Zhao de Gosson de Varennes, fil.dr vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Numera verksam som analytiker vid Skatteverket
Ole Settergren, Chef för Analysavdelningen, Pensionsmyndigheten
Maria Liljedahl, Chef för aktuariefunktionen, Folksam Liv

Samtalet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.