Lönespridning

Lena Granqvist (red.)

Publikation 2013.10.15

Lyssna

Lyssna på seminariet

I motsats till vad många tror har löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden inte ökat under det senaste decenniet. Samtidigt kan en minskande del av löneskillnader mellan individer förklaras av formella kvalifikationer, såsom arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå. Det är några av slutsatserna i boken "Lönespridning" (SNS Förlag).

Boken beskriver och diskuterar olika begrepp och metoder för att mäta lönespridning. Den innehåller också en översikt över den psykologiska och nationalekonomiska forskningslitteraturen kring lönespridning. Utgångspunkten är att skillnader i löner kan uppmuntra individen att satsa på utbildning och karriär. Men det finns också en risk att för stora löneskillnader på en arbetsplats försämrar samarbetsviljan. Den psykologiska forskningen tyder dock på att det inte är lönen i sig som påverkar viljan att samarbeta, utan upplevelsen av rättvisa.

Andra slutsatser i boken:

  • Under den senaste tioårsperioden har lönepremien för högskoleutbildning minskat, det vill säga löneskillnaden mellan personer med högskoleutbildning och gymnasieutbildning. Det gäller i alla sektorer utom i staten där skillnaden legat på samma nivå.
  • Löneskillnaderna mellan högskoleutbildade personer anställda i privat och respektive offentlig sektor är lägre idag än för tio år sedan. Det kan bero på genomförandet av individuell lönesättning i offentlig sektor som gjort att lönebildningen blivit mer lik den privata sektorn.

— I vår analys ser vi att formella kvalifikationer, såsom utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, har fått minskad betydelse för lönesättningen, i synnerhet bland högskoleutbildade. I stället har informella egenskaper som social kompetens och förmåga att jobba självständigt fått ökad betydelse. Det kan bero på den individuella lönesättningen. Det är lättare att väga in individens egenskaper när löneutrymmet fastställs och fördelas lokalt, säger Lena Granqvist, bokens redaktör och tillförordnad samhällspolitisk chef vid Saco.

Boken är skriven av sex Saco-ekonomer. Bokens redaktör Lena Granqvist är fil doktor i nationalekonomi med inriktning på lönebildning, tillförordnad samhällspolitisk chef på Saco.

Seminarium

Boken presenterades vid ett seminarium på SNS den 15 oktober.

Vid seminariet medverkade:

Lotta Edholm, skolborgarråd (fp), Stockholms stad

Ola Pettersson, chefsekonom, LO

Lena Granqvist, doktor i nationalekonomi och t.f. samhällspolitisk chef, Saco

Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, Saco

Thomas Ljunglöf, statistiker, Saco

Mötet leddes av Mats Wiklund, journalist och författare.

Press

Individuell lön gav mindre spridning, Ingengören 2013-10-15

Social kompetens allt viktigare egenskap för lönesättande chefer, Chef 2013-10-15

Mer individuellt har pressat ihop lönerna, Kommunalarbetaren 2013-10-15