Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?

Tor 25 februari 2016
Tid och plats

Torsdag 25 februari 2016, 09:30–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

En väl fungerande primärvård är avgörande för ett effektivt sjukvårdssystem. Samtidigt har vi en debatt där kvaliteten i svensk primärvård ifrågasätts. Nyligen presenterades den statliga utredningen Effektiv vård. I utredningen pekar Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, på stora brister vad gäller vårdens organisation och förmåga att sätta patienten i centrum.

Nu presenterar SNS en ny forskningsstudie om den svenska primärvården som sätter fokus på metoder för lokal verksamhetsstyrning vid enskilda vårdcentraler. Här undersöks i vilken utsträckning svenska vårdcentraler använder väl beprövade styrningsmetoder och om ledningskvaliteten samvarierar med olika mått på vårdkvalitet, som patientnöjdhet och tillgänglighet. Analysen av ledningskvalitet bygger på intervjuer med verksamhetschefer vid totalt 119 svenska vårdcentraler.

Idag drivs 40 procent av vårdcentralerna i privat regi. I undersökningen studeras också om det finns några systematiska skillnader mellan privat och offentlig regi när det gäller metoder för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling.

Studien bygger på en internationellt erkänd metod för att mäta styrnings- och ledningskvalitet. Metoden har använts för studier av över 10 000 företag i olika branscher och verksamheter i offentlig sektor i mer än 20 länder. Nu används metoden för första gången för att studera vårdcentraler i Sverige.

Rapportförfattare är Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning, Jannis Angelis, docent i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan och Institutet för Näringslivsforskning och Anna Häger Glenngård, ekon. dr, Lunds universitet.

Vid seminariet presenteras och diskuteras rapporten tillsammans med Anna Ingmanson, kommittésekreterare för effektivare resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, Clas Rehnberg professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet.

Forskningsrapporten publiceras inom ramen för SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Mötet leds av Ilinca Benson, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS.

Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!