Att välja utbildning. Betydelse för individ och samhälle

Anders Stenberg

Lyssna

Att välja utbildning är viktigt. För den som väljer står framtida arbetsglädje och inkomst på spel.

att-valja-utbildning-2.pdf 1,9 MB PDF

För samhället påverkas kompetensförsörjningen och produktiviteten. Men vad krävs för att människor ska kunna fatta välgrundade beslut om utbildning? Hur fungerar exempelvis studie- och yrkesvägledningen? Och vilken typ av gymnasieutbildning ger bäst avkastning? Är vuxenutbildning samhällsekonomiskt lönsamt?

Bland annat dessa frågor tas upp i denna rapport. Författaren föreslår även ett antal konkreta åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det lättare att fatta bra utbildningsbeslut.

Anders Stenberg är docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI).