Avhopparverksamhet i storstäderna

Seminarium Tis 12 september 2023
Tid och plats

Tisdag 12 september 2023, 13:15–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 13:00.

Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott, skjutningar och sprängdåd som kan kopplas till kriminella grupperingar. Allt fler och allt yngre personer rekryteras till kriminella miljöer. Kommunerna erbjuder genom sin avhopparverksamhet hjälp och stöd till dem som vill lämna den destruktiva miljön. Fungerar detta i praktiken?

I kommunerna är det socialtjänsten som ansvarar för arbetet med avhoppare. Det sker i samarbete med polisen och andra myndigheter. Kommunerna finansierar även olika avhopparinsatser, som kan bedrivas av organisationer från civilsamhället eller privata företag. Hur ser kommunernas arbete med avhoppare ut i dag? Hur fördelas ansvaret? Hur fungerar verksamheterna och vad kan förbättras framöver?

I en ny rapport kartlägger forskaren Anna Hedlund hur kommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm arbetar med sina avhopparverksamheter. Författaren ger förslag på förbättringar utifrån den tillgängliga forskningen på området och kommunernas egna erfarenheter.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Sedat Arif (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad

Anna Hedlund, lektor i socialantropologi, Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

Axel Josefson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs Stad

Marie Larsson, avdelningschef på socialförvaltningen Centrum i Göteborgs Stad. Avdelningen ansvarar bland annat för stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, brottsutsatthet och trygghet.

Anen Makboul, samordnare av brottsförebyggande arbete i Haninge kommun

Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef, Fryshuset. Fryshuset bedriver bland annat avhopparverksamheten Passus som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil.

En representant från Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (BOPS), Polismyndigheten

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 11 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!