Avslutning för forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning

I tre år har forskningsprojektet Framtidens kompetensförsörjning – svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld pågått. 12 rapporter har tagits fram och över 20 seminarier har anordnats inom projektet.

Den 13 juni bjöd vi in till ett avslutande seminarium och mingel för att samtala om vilka nya insikter och lärdomar projektet genererat. Under seminariet fördjupade vi oss bland annat i följande tre rapporter:

På seminariet deltog referensgruppen till forskningsprojektet, medarbetare från flera av de organisationer som sitter med i referensgruppen och särskilt inbjudna.
Läs mer om projektet.