Balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Seminarium Tis 27 september 2022
Tid och plats

Tisdag 27 september 2022, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Frukost serveras från 08:00.

De ökade kostnader som kan krävas för att minska utsläppen i Sverige riskerar att flytta produktion och utsläpp utomlands. Kostnaderna kan samtidigt skapa incitament till att använda en grönare teknologi, vilket kan innebära konkurrensfördelar på sikt. I en ny SNS-rapport skriven av tre nationalekonomer studeras hur stora ”läckageriskerna” är och vilka industrier i Sverige som är mest utsatta.

Utsläpp kan flyttas från Sverige till andra länder på flera sätt. Ett sätt är att företag flyttar ut produktionen. Ett annat sätt är att de inhemska investeringarna blir mindre än de annars skulle ha varit samtidigt som investeringarna ökar i andra länder med mindre strikta miljöregler. Ett tredje sätt är via de internationella bränslemarknaderna, då en lägre efterfrågan på fossilt bränsle i ett land tenderar att påverka priserna och öka förbrukning i andra länder.

Forskarna Shon Ferguson, Rikard Forslid och Mark Sanctuary studerar i sin SNS-rapport balansgången mellan industri-och klimatpolitik. I studien görs en översyn av forskningsläget och en analys av situationen i Sverige.

Vid lanseringsseminariet presenterar forskarna sina slutsatser och rekommendationer och diskuterar dessa tillsammans med Cecilia Hermansson från Klimatpolitiska rådet, Karin Comstedt Webb från Cementa och Tomas Hirsch från SSAB.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Karin Comstedt Webb, vice vd, HeidelbergCement Sverige

Shon Ferguson, universitetslektor och docent vid Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Cecilia Hermansson, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet, docent och forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH

Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, SSAB

Mark Sanctuary, forskare vid Svenska Miljöinstitutet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Registrering och frukost 08:00.

Vid avanmälan efter den 26 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!