Beskattning av den digitala ekonomin

Dagens internationella skatteprinciper utmanas av den alltmer digitaliserade ekonomin och framväxten av nya affärsmodeller. Inom EU och OECD diskuteras hur ett nytt gemensamt regelverk ska se ut. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Pernilla Rendahl framväxten och innebörden av de föreslagna regelverken.

Medverkande

Kerstin Alvesson, rättslig expert, Skatteverket

Elin Eliasson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet

Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert mervärdesskatt, Svenskt Näringsliv

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.