Vuxenutbildning lönsam för både individ och samhälle

Det lönar sig att satsa på utbildning för vuxna. Arbetslösa och vuxna som saknar gymnasiekompetens bör ges rätt till Komvuxstudier med ersättning motsvarande a-kassa. Det är några av slutsatserna i SNS–rapporten ”Att välja utbildning” av nationalekonomen Anders Stenberg.

Docent Anders Stenberg har analyserat inkomstutvecklingen för drygt 60 000 personer i åldrarna 29-55 år som skrevs in på Komvux, arbetsmarknadsutbildning (AMU) eller högskolan under 90-talet. Samtliga dessa utbildningsformer gav en genomsnittlig positiv effekt på inkomstutvecklingen för de individer som deltog. Det enda undantaget var äldre män (42-55 år) som studerade på Komvux.

– Kostnaderna för vuxenutbildningen är höga, men på lång sikt leder utbildningen till högre inkomster för de personer som utbildas. Totalt sett verkar vuxenutbildning vara en lönsam investering för samhället, säger Anders Stenberg.

Den bästa avkastningen på sin utbildning fick de vuxna kvinnor som studerade på högskola. För varje års högskolestudier ökade deras årsinkomst med 10 procent. För män var motsvarande siffra 5,5 procent. För Komvuxstudier var inkomstökningen lägre, 5 procent för kvinnor och 2-3 procent för män.

Även för arbetslösa uppvisar utbildningsinsatser positiva effekter på framtida inkomster. Både Komvuxstudier, som erbjöds arbetslösa i samband med Kunskapslyftet 1997, och yrkesutbildningar inom ramen för AMU visar en positiv avkastning i form av högre inkomster i storleksordningen 9-15 procent. Här ser man även en positiv effekt på inkomstutvecklingen bland äldre män (42-55 år), en grupp där arbetsmarknadspolitiska program historiskt varit mindre framgångsrika.

– Resultaten tyder på att vuxenutbildningen i stort bidragit till kompetensförsörjningen i Sverige. Men det är inte självklart att resultaten gäller för dagens vuxenutbildning. Det är viktigt att fortsätta utvärdera den här typen av åtgärder, avslutar Anders Stenberg.

Rapporten ingår i SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning.

Ladda ner rapporten

Ladda ner rapporten här. Rapporten presenteras vid ett seminarium på SNS den 7 september. Länk till inspelning av seminariet publiceras på www.sns.se.

Författare

Anders Stenberg, docent i nationalekonomi, Institutet för social forskning vid
Stockholms universitet (SOFI)

Kontakt

Anders Stenberg, anders.stenberg@sofi.su.se, 073-759 12 85

Pressfrågor: Sarah Schuster, tf pressansvarig SNS, sarah.schuster@sns.se,
070-864 13 32.