Hur påverkas forskningen när högskolor blir universitet?

Under de senaste åren har allt fler högskolor omvandlats till universitet. När ett lärosäte får universitetsstatus tilldelas bland annat ett generellt tillstånd att utfärda forskarexamina och anslag för att bedriva forskning ökar. Hur påverkas vetenskaplig produktion av ökade resurser, vilka forskare är mest produktiva och går det att säga något om kvalitet?

Medverkande

Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och forskare vid Ratio

Hans Ellegren, ständig sekreterare, Kungliga Vetenskapsakademien

Fredrik Malm (L), ordförande, Utbildningsutskottet

Annika Pontén, tf generaldirektör, UKÄ

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Yotam Sofer, doktorand i strategi och innovation, Copenhagen Business School

Mats Wiking (S), ledamot, Utbildningsutskottet

Samtalet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS