Bidrar ekonomisk omfördelning till minskad boendesegregation?

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat sedan 1980-talet, även om de är fortsatt låga i internationell jämförelse. Nationalekonomen Che-Yuan Liang undersöker sambandet mellan ökade inkomstskillnader och var personer bosätter sig.

Medverkande

Che-Yuan Liang, docent i nationalekonomi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson

Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.