Big data och städers utveckling

Tis 24 september 2019

Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitet, beskriver i en ny SNS-rapport hur maskininlärning och stora datamängder kan användas för att förbättra planering i städer. Hur långt har svenska städer kommit i att använda de nya metoderna?

Vilka möjligheter och fallgropar innebär digitaliseringen för våra städer? Edward Glaesers forskning visar att vi genom att nyttja stora datamängder som dagligen genereras i städer kan göra hälsoinspektioner på restauranger effektivare och prognoser av gentrifiering bättre. Vi kan också använda bilder i Google Street View för att studera hur gaturummets utseende påverkar fastighetspriser.

Hur långt har Sverige kommit i att nyttja stora datamängder och maskininlärning för utveckling av städer? Medverkar för att diskutera detta gör Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (m) i Stockholm stad, och Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling vid Fastighetsägarna. Deltar i samtalet gör även forskarna Anders Karlström och Alexander Ståhle från KTH.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Medverkande

Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (m), Stockholm stad
Anders Karlström, professor i transporter och samhällsekonomi vid KTH och föreståndare för KTH-MIT Senseable Stockholm Lab
Alexander Ståhle, vd Spacescape och stadsbyggnadsforskare, KTH

SNS forskningsledare Therese Lind presenterar rapporten och leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är gratis för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Icke medlemmar betalar 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!