Bokpresentation på Ersta Sköndal: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Tor 24 oktober 2013
Tid och plats

Torsdag 24 oktober 2013, 14:00–16:00
Stigbergsgatan 30, Aulan, Ersta Sköndal högskola

Debatten om det civila samhällets roll har tagit ny fart under de senaste åren i alla nordiska länder. I antologin Civilsamhället klämt mellan stat och kapital (SNS Förlag) analyserar forskare och företrädare för tankesmedjor från Danmark, Norge och Sverige civilsamhällets roll för välfärdens framtida organisering och för övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen. Boken är resultatet av ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola, Sektor3 och Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor.

Redaktörer är Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen och Hanna Hallin.

Medverkande

Boken presenteras av LARS TRÄGÅRDH, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola och en av bokens redaktörer.

Kommentatorer:

KARL-PETTER THORWALDSSON, ordförande för LO
MARIA ABRAHAMSSON, riksdagsledamot (M)
PER BOLUND, riksdagsledamot (MP)

Samtalet modereras av HENRIK BERGGREN, författare, journalist och samhällsdebattör, tidigare kulturchef och ledarskribent på Dagens Nyheter.