Budgeten – ett onödigt ont

Jan Wallander

Publikation 1995.01.01

"Att göra upp planer för framtiden på det sätt som årsbudgetering innebär framstår för mig som antingen en improduktiv eller riskabel sysselsättning", skriver Jan Wallander i denna bok. Han har i 25 års tid argumenterat för det budgetlösa systemet och som vd för Handelsbanken visat att systemet är framgångsrikt.

Boken innehåller en detaljerad beskrivning av alternativet till årsbudgetering, som bygger på ett väl fungerande, snabbt och detaljerat redovisningssystem, som inte bara upplyser om resultatet utan också ger underlag för inriktningen av verksamheten.

Det budgetlösa systemet ställer stora krav på företagsledningen och innebär ett accepterande av att vi lever i ständigt fortgående förändring som undan för undan tvingar fram anpassningar.

Boken är tänkvärd läsning för alla som sysslar med budgetar, långtidsplanering och prognoser.