Carla Haelermans om digitala läromedel

Intervju 2017.10.18

Intervju med Carla Haelermans, forskare i nationalekonomi, Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet. Mikael Witterblad, chef för SNS Forskningsprogram, intervjuar.