Anna Sjögren om könsskillnader i utbildning

Intervju 2017.08.31

Anna Sjögren, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) intervjuas av Åsa Julin.