Cecilia Malmström: Läget i världshandeln och EU:s roll

Ons 29 augusti 2018
Tid och plats

Onsdag 29 augusti 2018, 12:15–13:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Lunchsamtal med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström om utvecklingen i världshandeln, utmaningarna för det internationella handelssystemet och EU:s roll och handlingsutrymme.

Under våren har den amerikanska presidenten infört importtullar på stål och aluminium mot en rad av USA:s handelspartners, däribland EU. Detta beslut har ökat spänningarna i världshandeln avsevärt. EU-kommissionen har kallat tullarna olagliga och svarat med egna åtgärder. Den amerikanske presidenten har redan innan dragit sig ur bilaterala handelsavtal såsom TTIP och TPP. Vad har den amerikanska handelspolitiken för konsekvenser för den globala ekonomin? Vilka risker finns för en upptrappad handelskonflikt?

Samtidigt som den transatlantiska länken kärvar är EU:s bilaterala handelsagenda omfattande. Hur fortskrider EU:s förhandlingar om frihandelsavtal och med vilka länder förhandlar EU?

Kinas självförtroende som utrikespolitisk aktör har stärkts i takt med deras ökade ekonomiska inflytande. Vad är deras roll i världshandeln och i den rådande situationen?

Världshandelsorganisationen WTO är det forum där handelskonflikter normalt sett ska vädras och lösas. Hur ser framtiden ut för det multilaterala regelbaserade handelssystemet?

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, leder samtalet och ger sin syn på läget.

Medverkande

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handel
Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet, och ordförande för Finanspolitiska rådet.

Frågor

Frågor besvaras av projektledare Mikael Blomberg, mikael.blomberg@sns.se.

Anmälan

Inbjudan är personlig och skickas ut separat.