Ramlagar i förvaltningspolitiken

Hans Esping

Ramlagarnas inverkan på förvaltningsstyrningen.

Ramlagar har kommit att utgöra ett allt vanligare inslag i samhällsstyrningen. Det innebär att kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar har fått en stor och självständig roll i politikens konkreta utformning. I boken analyseras och beskrivs ramlagarna och dess inverkan på olika institutioner. Studierna omfattar arbetsskadeförsäkringen, olika delar av socialtjänsten och miljöskyddet; samtliga områden som med större eller mindre framgång regleras av ramlagar. Sammantaget blir rapporten en bred ”bataljmålning” över samhälls- och förvaltningens villkor i det moderna samhället.