Utmaningar och möjligheter för EU:s industristrategi

Seminarium Fre 25 mars 2022
Tid och plats

Fredag 25 mars 2022, 14:00–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Covid-19 har orsakat störningar i de globala värdekedjorna och lett till brist på viktiga varor i Europa. Kerstin Jorna, generaldirektör vid EU-kommissionen, presenterar EU:s strategi för att möta dessa utmaningar. Kommentarer från professor emeritus Harry Flam och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv.

EU:s industristrategi ska bidra till omställningen till en grön och digital ekonomi, göra industrin i EU mer konkurrenskraftig på världsmarknaden och öka Europas oberoende.

Som en av flera åtgärder förbereder Kommissionen lanseringen av alliansen för processorer och halvledarteknik, där halvledarteknik är en av sex strategiska områden där EU i dagsläget är beroende av utländska källor.

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus, vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, och senior rådgivare till Sieps

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Kerstin Jorna, generaldirektör, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises (GROW) vid Europeiska kommissionen.

Seminariet sker på engelska och leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Alla talare planerar att komma till SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!