Sekretess mellan myndigheter – ett hinder för effektiv brottsbekämpning?

Flera myndighetschefer har påtalat problemen med sekretessen och hur den hindrar informationsutbyte och samarbete mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Bland annat vill Skatteverket och Försäkringskassan öka möjligheterna att dela information mellan myndigheter. Frågan är inte ny och har belysts i ett antal statliga utredningar. Vilka är möjligheterna att nu få till en förändring?

Medverkande

Kerstin Bynander, bokstavsutredare med uppdrag att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor (Fi 2021:B)

Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot

Sultan Kayhan (S), riksdagsledamot

Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket

Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.