Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle

Lyssna

Hur ska coronapandemins effekter på liv och hälsa vägas mot konsekvenserna för samhället på sikt? Samtidigt som land efter land kämpar med att dämpa smittspridningen varnar alltfler för förödande långsiktiga konsekvenser av att ekonomin stängs ned, i form av massarbetslöshet och depression.

Medverkande

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd för SNS.