,

Insikter från tre SNS-rapporter

Tre forskare presenterar sina rapporter.

Vården är värd en bättre styrning
Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet och ordförande i styrelsen för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer
Sanna Ericsson, doktor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Luftkvalitet och barns hälsa. Erfarenheter från två naturliga experiment
Peter Nilsson, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet.

SNS vice vd Ilinca Benson leder samtalet.