Coronakrisen: Att värdera konsekvenser på folkhälsa och samhälle

Tid och plats

Onsdag 1 april 2020, 14:15–15:15

Hur ska coronapandemins effekter på liv och hälsa vägas mot konsekvenserna för samhället på sikt? Samtidigt som land efter land kämpar med att dämpa smittspridningen varnar alltfler för förödande långsiktiga konsekvenser av att ekonomin stängs ned, i form av massarbetslöshet och depression.

Kan åtgärderna som satts in för att minska spridningen av coronaviruset och värna människors hälsa på kort sikt få värre konsekvenser för folkhälsan och samhället på lång sikt? Frågan är mycket komplex och har inte ett entydigt svar, men det finns beräkningsmodeller som kan användas för att belysa den.

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, förklarar hur man med hjälp metoder som brukar användas för att värdera statistiska liv kan bidra till beslutsunderlag när politiker och andra beslutsfattare ska välja strategi för att bekämpa coronaviruset. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, och Patrik Tigerschiöld, ordförande i Bure Equity med lång erfarenhet som företagsledare, ger sin syn på coronakrisens effekter på samhällsekonomin. Epidemiologiprofessor Tove Fall bidrar med ett folkhälsoperspektiv.

Medverkande

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd för SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press och är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Varmt välkomna