Coronakrisen: Hur påverkas blivande föräldrar?

Webbinarium Tis 1 december 2020
Tid och plats

Tisdag 1 december 2020, 10:00–11:00

Gravida kvinnor är en av de mest utsatta grupperna under coronapandemin. De kan inte avstå från vård, de och deras barn riskerar komplikationer till följd av viruset och de går miste om viktigt stöd när förlossningskliniker inför restriktioner för deras partners närvaro.

Hur har vården tagit hand om blivande föräldrar under pandemin? Vilka politiska åtgärder har vidtagits för att stötta dem i samband med förlossningen? Statsvetaren Elin Naurin presenterar en ny studie om hur coronapandemin påverkar gravida och deras partners. Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin har hon sedan september 2019 följt närmare 7 000 personer vid Sahlgrenska sjukhuset (gravida och deras partners). Forskarna har alltså data både från före och under coronapandemin. De har bland annat studerat hur oroliga de gravida är för sin egen, sin partners och sitt barns hälsa, eftersom oro och ångest kan leda till försämrade förlossningsutfall och anknytning till barnet. De har även studerat hur nöjdheten med förlossningsvården och BB-vården har ändrats under pandemin.

Vid mötet medverkar även överläkare Anna Hagman för att redogöra för de medicinska riskerna med covid-19 och hur vården har tagit hand om de gravida under pandemin. Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, presenterar slutsatserna från en aktuell rapport om vård i samband med graviditet och förlossning. Riksdagsledamöterna Désirée Pethrus (KD) och Anna Vikström (S) diskuterar vad politikerna har gjort för att stötta gravida och deras partners.

Medverkande

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anna Hagman, överläkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ordförande, Perinatal-ARG (en arbetsgrupp inom svensk förening för obstetrik och gynekologi)

Elin Naurin, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Göteborgs universitet

Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, jämställdhetspolitisk talesperson och socionom

Anna Vikström (S), riksdagsledamot, med dr och legitimerad barnmorska

Ilinca Benson, vice vd SNS, leder samtalet.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!