Coronakrisen: Vilka effekter får pandemin på demokratin?

I coronakrisens kölvatten har många länder vidtagit långtgående åtgärder för att minska smittspridningen. Regeringar runt om i världen har fått mer makt på bekostnad av folkvalda parlament och på många håll hotas grundlagsskyddade rättigheter. Vilka effekter får detta på demokratin och vad kan vi lära oss av tidigare erfarenheter?

Medverkande

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för V-dem Institute, huvudsäte för Varieties of Democracy (V-Dem), som mäter demokrati runt om i världen.

Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet och en av författarna till SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin.

Ilinca Benson, vice vd vid SNS, leder samtalet.