Cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur

Webbinarium Mån 4 maj 2020
Tid och plats

Måndag 4 maj 2020, 13:00–14:00

Samhällets digitalisering ökar beroendet av ständig tillgång till el. Elsektorn blir därmed ett riskområde där brister och sabotage kan få allvarliga konsekvenser. Hur väl förberett är Sverige på digitala angrepp mot viktig infrastruktur? Hur kan myndigheter och företag skydda sig? Och hur skulle en cyberattack mot Sveriges elnät kunna se ut?

Enligt Försvarsberedningen är en stark cyberförmåga och beredskapsplanering viktigt för att kunna upprätthålla samhällets centrala funktioner ifall elförsörjningen attackeras eller slutar fungera. I januari i år startade KTH och Försvarsmakten Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS), där bland annat Sveriges första förband av cybersoldater utbildas. Vid centret bedrivs även forskning om cyberförsvar och informationssäkerhet.

Företag och andra myndigheter är också viktiga för att bygga upp och bibehålla samhällets informations- och cybersäkerhet. På webbinariet diskuteras Sveriges beredskap inför digitala angrepp mot elförsörjningen och vilka konsekvenser en cyberattack mot elnätet skulle få på andra delar av samhället.

Medverkande

Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH och ansvarig för KTH:s nystartade centrum för cyberförsvar.

Nicklas Keijser, MSB, Incidenthanterare vid CERT-SE med fokus på industriella styrsystem

Erik Nordman, säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät, som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt, samt är landets elberedskapsmyndighet.

Åsa Sundberg, vd på Teracom, ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster till Sveriges samhällsviktiga aktörer.

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!