Delad data mellan vård och omsorg

Vilken information ska få delas mellan aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst? Vad är värdet av datadelning för patienten, omsorgsmottagaren och personalen? Regeringens särskilde utredare Sören Öman presenterar delbetänkandet i utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg.

Medverkande

Karl Fors, länssamordnare och chef för digital verksamhetsutveckling vid de västsvenska kommunalförbundens samorganisation VästKom

Maria Green-Gadelius, kvalitets- och hållbarhetsdirektör, Ambea

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Författare till SNS-rapporten E-hälsa som app – datadelning och dataskydd

Sören Öman, särskild utredare Sammanhållen information inom vård och omsorg

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.