Reglera läkares fortbildning

Intervju 2019.05.22

Sverige är ett av få länder i Europa som inte har reglerad fortbildning av specialister, trots de höga risker som finns inom hälso- och sjukvården. Formella vidareutbildningskrav kan bidra till att ny teknik används på ett säkert och effektivt sätt, enligt forskarna i ny SNS-rapport.