Delade meningar om likvärdigheten i svenska skolan

Lyssna

Allas rätt till en likvärdig skola

I dag avslutades en två dagars skolpolitisk konferens på SNS. En av programpunkterna handlade om likvärdigheten i den svenska skolan. Med likvärdighet menar man att elever från alla samhällsklasser och alla delar av landet ska ha lika goda förutsättningar.

Författarna till rapporten Policyidéer för svensk skola pekade på att resultatskillnaderna ökar mellan skolor ökar och tolkade detta som att likvärdigheten har försämrats.

Här är en videoinspelning av diskussionen mellan Sverker Sörlin, en av författarna till rapporten Policyidéer för svensk skola, och nationalekonomerna Anders Björklund och Helena Holmlund.

Björklund och Holmlund delade inte slutsatsen att likvärdigheten har försämrats och hänvisade till en IFAU-studie som visar att segregationen har ökat, men att det inte finns något som tyder på att detta skulle ha missgynnat vissa gruppers resultat.
I diskussionen medverkar också Mikael Witterblad, välfärdspolitiskt ansvarig på Svenskt Näringsliv och Mikaela Walterson, ordförande i Friskolorna Riksförbund.