Demokratirådets rapport 1996. Demokrati och ledarskap

Olof Petersson Jörgen Hermansson Michele Micheletti Anders Westholm

Svensk demokrati står inför ett ledarskapsproblem. Det råder i dag osäkerhet om vad det innebär att vara politiker och vilka krav medborgarna kan ställa på sina förtroendevalda. Det finns många ledarskapsfilosofier, men vad innebär det att vara en demokratisk ledare?

1996-01-01 Demokratirådets rapport 1996_Demokrati och ledarskap 2,7 MB PDF

Författarna diskuterar kritiskt olika idéer om politiskt ledarskap och beskriver de svenska politikerna, både som grupp och som individer. Boken är en uppföljning av 1995 års uppmärksammade rapport och en aktuell analys av tillståndet i svensk politik.