Demokratirådets rapport 2001. Demokrati utan utland

Olof Petersson Karl Magnus Johansson Ulrika Mörth Daniel Tarschys

Är demokratiunderskottet i EU och andra internationella organisationer dömt att permanentas? Kan demokratin förverkligas inom den internationella politiken?

Demokratirådets rapport 2001 Demokrati utan utland 2,6 MB PDF

Frågan om förhållandet mellan demokrati och diplomati blir alltmer akut ju mer den politiska beslutsprocessen internationaliseras. Demokratirådet 2001 går igenom teorier och faktaunderlag och diskuterar hur demokratin skall kunna förverkligas på den överstatliga nivån.

SNS Demokratiråd 2001: Karl Magnus Johansson (fil.dr i statskunskap, Södertörns högskola), Ulrika Mörth (fil.dr i statskunskap, Stockholms universitet), Daniel Tarschys (professor i statskunskap, Stockholms universitet). Ordförande i Demokratirådet är professor Olof Petersson.