Samhällskonsten

Olof Petersson

En demokratisk konstitution är uttryck för människans förmåga att kritiskt reflektera över sitt samhälles organisation och framtid. Debatten om det politiska systemet hämmas emellertid av missuppfattningar och falska motsättningar. Samhällsteoriernas kartor är ofta felritade.

Samhällskonsten 2,3 MB PDF

I boken sammanfattas en omfattande forskning om demokrati och makt. Den utgör samtidigt en inledning till ett projekt om Sveriges konstitutionella framtid. Med förslagen till lösning av några samhällsvetenskapliga principproblem är avsikten att bidra till den praktiska forskningsuppgiften att finna bättre fungerande spelregler för den demokratiska processen.

SNS Författningsprojekt analyserar konsekvenserna av konstitutionella förändringar. Sverige står inför ett stort antal författningspolitiska handlingsalternativ. Projektets uppgift är att ge ett systematiskt kunskapsunderlag för dessa konstitutionella vägval.

Olof Petersson är professor i statskunskap och forskningsledare vid SNS.