Demokratirådets rapport 2005. Mediernas integritet

Olof Petersson Jesper Strömbäck Lennart Weibull Monika Djerf-Pierre

Fri och oberoende journalistik har stor betydelse för demokratin. Demokratirådet 2005 undersöker hur svenska medier fungerar när det gäller regelverk, granskning och ansvarsutkrävande. Analysen omfattar mediesystemet, medieföretagen, redaktionerna och journalisterna.

rapport-dr-2005.pdf 659,6 KB PDF

Rapporten konstaterar att medierna i dag befinner sig under stark press, inte minst till följd av den hårdnande konkurrensen. Demokratirådet lägger fram ett antal förslag om hur medierna kan stärka sin integritet.