Den framtida redovisningstillsynen

Tid och plats

Fredag 6 mars 2015, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur den svenska redovisningstillsynen ska organiseras har länge varit föremål för diskussion. I slutet av 2013 tillsatte Finansdepartementet en utredning för att se över systemet. Den 6 mars kommer utredare Olle Stenman till SNS för att presentera utredningens förslag.

Den svenska kontrollen av hur börsbolag tillämpar de internationella redovisningsreglerna IFRS är ett undantag inom EU. Det är i nuläget börsen som praktiskt ansvarar för övervakningen av bolagens finansiella rapporter och Finansinspektionen utövar tillsyn över börsens arbete.

Redovisningstillsynen syftar till att öka förtroendet på värdepappersmarknaden genom att medverka till jämförbara finansiella rapporter. Sveriges system har fått internationell kritik från bland annat IMF som menar att det inte är tillräckligt för att garantera en oberoende tillsyn. Även nya riktlinjer från den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) innebär att det svenska systemet måste förändras. Hur får vi bäst till en oberoende tillsyn? Vad kommer utredningens förslag innebära för tillsynen framöver? Och hur kommer revisionsbyråerna och de noterade bolagen påverkas?

Medverkande

SVANTE FORSBERG, partner och styrelseordförande, Deloitte Sverige
NICLAS HELLMAN, t.f. professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm
PATRIK JACOBSSON, enhetschef redovisning, Finansinspektionen
ANNIKA POUTIAINEN, tidigare övervakningschef på Stockholmsbörsen och enhetschef på Finansinspektionen, numera Industriell Rådgivare på JKL och styrelseproffs
OLLE STENMAN, särskild utredare, Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (Fi 2013:07)
PATRIK TIGERSCHIÖLD, ordförande Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

RAKEL LENNARTSSON, journalist, leder diskussionen.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 595 kr för SNS medlemmar* och 995 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!