Den komplexa tjänstepensionen

Johannes Hagen Mikael Elinder

Varannan pensionssparare tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar, och uppemot var fjärde vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. Det viktigaste skälet som anges till okunskapen är att pensionssystemet är för komplicerat. Det visar två forskare i en ny rapport från SNS.

den-komplexa-tjanstepensionen.pdf 2,0 MB PDF

I rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen” presenterar nationalekonomerna Johannes Hagen och Mikael Elinder resultaten från en omfattande enkätstudie om vad svenskar vet om sin tjänstepension. Studien visar att det finns en utbredd okunskap om tjänstepensioner. Hälften av de svarande säger att de tycker att det är svårt eller mycket svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar.

– Om man inte har koll på sin framtida ekonomi så blir man nog överraskad. De flesta kommer antagligen att få lägre pension än vad de hade förväntat sig eller hoppats på, säger Mikael Elinder, docent i nationalekonomi.

Var fjärde svarande vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal eller inte. Många anser att de inte är tillräckligt insatta för att förstå hur deras egna val påverkar den framtida pensionen, och oavsett ålder skjuter man på att sätta sig in i sitt pensionssparande.

– Ålder spelar inte så stor roll för hur mycket man kan eller tycker sig kunna om pensionssystemet, och ”jag-gör-det-sen”-mentaliteten är i princip lika vanlig bland äldre som yngre pensionssparare. Det här är ett problem främst eftersom det försämrar möjligheten att fatta bra beslut, säger Johannes Hagen, fil.dr i nationalekonomi.

Forskarna ger även konkreta förslag på hur tjänstepensionssystemet skulle kunna förenklas. De föreslår bland annat en utökad flytträtt, en vidareutveckling av den webbaserade plattformen Minpension.se, en gemensam organisation på tjänstepensionsområdet samt stärkt undervisning om pensioner på gymnasium och universitet.

Författare

Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Johannes Hagen, fil.dr och lektor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University