Den ryska tiden i världshistorien, 2 upplagan

Marshall T. Poe

Publikation 2011.11.05

Provokativt och välformulerat om rysk historia.

provlas_den_ryska_tiden.pdf 95,6 KB PDF

Genom att följa Ryssland från allra första början till i dag visar Marshall Poe att landet var den enda icke-västliga makt som i århundraden lyckades försvara sig mot den västliga imperialismen. En stark stat formade samhället efter sina militära behov och den enda icke-västliga vägen till ett modernt samhälle uppstod. Denna väg var varken europeisk eller asiatisk utan helt enkelt rysk.

Medan Europa utvecklade styrelseformer, kapitalism, vetenskapliga och kulturella omvälvningar, odlade det tidiga ryska samhället autokrati och kommandoekonomi. Den kommunistiska eran efter första världskriget kan ses som en naturlig fortsättning på Rysslands autokratiska förflutna, som trots sina tragiska inslag bevarade landets globala konkurrenskraft i decennier.

Den ryska tiden i världshistorien börjar med Rysslands första strider med Europa på 1500-talet och slutar 1991 med Sovjetunionens sammanbrott. Boken är skriven med elegans och stor insikt och vänder sig till alla som vill veta mer om den mångfacetterade historia som har gjort Ryssland till vad det är i dag.

Recensioner

Översättaren och historikern Anders Björnsson har bidragit med en kärnfull svensk språkdräkt och generöst med kommenterande fotnoter.

Johan Franzon, BTJ