Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?

Tid och plats

Tisdag 1 april 2014, 10:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

”Flumskola” är kritikernas benämning av progressivismen, den reformpedagogiska idériktning som många menar haft stort inflytande på den svenska skolan. Progressivismen betonar elevens eget ansvar för sitt lärande, ett jämlikt förhållande mellan elever och lärare och att undervisningen ska utgå från elevens egna erfarenheter.

I skolvärlden finns fortfarande många tillskyndare av progressivismens idéer som de menar ger de bästa förutsättningarna för att rusta eleverna till självständiga och kreativa individer som kan möta det moderna samhällets och arbetslivets krav. Kritikerna menar att progressivismen i alltför hög grad betonar skolans uppdrag att fostra eleverna och att det sker på bekostnad av kunskap och lärande.

SNS Utbildningskommission bjuder in till ett samtal om progressivismens betydelse för svensk skola. I vilken grad har svensk skola påverkats av denna idéströmning? Vad har följderna blivit? Vilka delar av progressivismens tankegods är fortfarande relevanta? Och kan vi uppnå en samsyn kring detta?

Medverkande
INGRID CARLGREN, professor i pedagogik, Stockholms universitet
HANS ALBIN LARSSON, professor i historia, Högskolan
för lärande och kommunikation, Jönköping
ULF P. LUNDGREN, professor emeritus i pedagogik, Uppsala universitet

LÄRARPANEL
BJÖRN KINDENBERG, språkutvecklare, Hässelbygårdsskolan
HELENA VON SCHANTZ, förstelärare och utvecklingsledare i engelska i Valdemarsvik
ANNA ANU VIIK, vinnare av Lärarförbundets lärarpris 2012

Mötet leds av CAMILO VON GREIFF, forskningsledare SNS

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 mars, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!