Den högre utbildningens roll i det livslånga lärandet

Hur ser universitetens och högskolornas arbete ut med det livslånga lärandet? Är utbildningsutbudet anpassat till yrkesverksamma individers situation och till arbetsmarknadens behov? Vad innebär regeringens aviserade omställningsstudiestödspaket för lärosätenas del?

Medverkande

Anna Ekström, utbildningsminister, Utbildningsdepartementet

Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet

Lena Eliasson, personaldirektör, Saab Group

Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor, Chalmers (digital medverkan)

Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer (digital medverkan)

Samtalets modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.