Det fördunklade ansvarsutkrävandet

Intervju 2019.04.23

Bara 21 procent av svenskarna kan nämna alla partier som styr i deras hemkommun. Situationen gör ansvarsutkrävande nära nog omöjligt, men är det verkligen den enskilda medborgarens fel? Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, har studerat förutsättningar för ansvarsutkrävande i kommuner och pratar i det här reportaget om de många saker som grumlar vattnen, och vad man kan göra för att förbättra situationen.