Det här gjorde SNS 2015

SNS strävan är att erbjuda fördjupad kunskap om centrala samhällsfrågor som på olika sätt berör och engagerar vår breda medlemskrets. Läs om vad SNS gjorde 2015. Här är vår verksamhetsberättelse.

Under det gångna året har vi vid seminarier och i forskningsrapporter bidragit med nya perspektiv i en lång rad olika frågor: skuldsituationen i Sverige, robotiseringens effekter på jobben, ledarskap i den svenska skolan, effekter av nya regleringar på finansmarknaden, polariseringen på arbetsmarknaden och hållbart företagande, för att bara nämna några.