Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb

Seminarium 2018.09.20

Arbetsförmedlingen har i dag ansvaret för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men frågan är hur effektiva insatserna är och hur väl resultaten följs upp.

Deltagare

02:55 Marie Gartell, ämnessakkunnig vid Riksrevisionen och projektledare för granskningen ”Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget”

32:01 Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medlem i SNS Konjunkturråd 2017

51:02 Panel
Stefan Eriksson
Daniel Eriksson, vd, Antenn
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Samtalet modereras av Niklas Ekdal, journalist och författare.