Mottagandeutredningen presenteras på SNS

Seminarium 2018.04.16

Hur ska framtidens mottagande av asylsökande och nyanlända utformas så att de snabbare kan etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället? Vad kan göras för att skapa ett mer sammanhållet system för bosättning? Och hur kan ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter tydliggöras? Dessa frågor har analyserats i Mottagandeutredningen, som nu presenterar sina förslag vid SNS.

Medverkande

Martin Olauzon, särskild utredare för Mottagandeutredningen

Vesna Jovic, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Landsting

Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket

Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen.

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist.