Effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan

Mån 1 april 2019
Tid och plats

Måndag 1 april 2019, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Utsläppen från flygsektorn behöver minska om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska kunna uppnås. Men vilka styrmedel är mest effektiva för att lyckas med detta? Är lösningen att öka användningen av biobränslen eller måste det till andra åtgärder? Och hur mycket kommer vi egentligen att kunna flyga i framtiden?

Flygresandet är en av de enskilda aktiviteter som orsakar störst klimatutsläpp. Flyget står i dag för drygt 4 procent av de totala globala utsläppen, höghöjdseffekter inräknade. Samtidigt fortsätter flygresandet att öka. Om nuvarande ökningstakt håller i sig beräknas utsläppen från svenskars internationella flygresande att vara större än Sveriges totala officiella utsläpp år 2040.

Biobränslen lyfts ofta fram som ett klimatsmart alternativ för flyget. I februari 2018 tillsatte regeringen en utredning om styrmedel för att främja användningen av just biobränsle i flygsektorn. Maria Wetterstrand, som har lett utredningen, kommer nu till SNS för att presentera slutsatserna.

En ökad användning av biobränsle löser dock inte hela den klimatutmaning som flyget står inför. Jonas Åkerman, forskare vid KTH, presenterar en ny studie om framtidsscenarier för ett hållbart flygresande.

Deltar i samtalet gör även Anna Soltorp, hållbarhetschef på flygbolaget BRA och Lena Wennberg, miljöchef på Swedavia, det statligt ägda bolag som äger och driver merparten av flygplatserna i Sverige.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Anna Soltorp, hållbarhetschef, flygbolaget BRA
Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia
Maria Wetterstrand, regeringens särskilde utredare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Jonas Åkerman, forskare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH

Gustav Peldán Carlsson, projektledare SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 29 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!