Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samtalar om klimathandlingsplanen

Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Före jul presenterade regeringen sin klimathandlingsplan som beskriver hur det klimatpolitiska arbetet under deras mandatperiod ska bidra till detta mål. Handlingsplanen har väckt stort intresse men även mött stark kritik från oppositionen.

Medverkande

Jytte Guteland (S), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i EU-nämnden

John Hassler, professor i nationalekonomi vid institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, utredare av Sveriges klimatpolitik i förhållande till Fit for 55 samt ordförande i SNS konjunkturråd 2020

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor och ledamot i SNS konjunkturråd 2020

Kina Wileke, chef för kommunikation och hållbarhet, Volvo Group

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.